NAŠE USLUGE

recycled_pet

Reciklaža

Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari i materijala.

Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celoviti sistem upravljanja otpadom.

paper_recycling

Papir

Da bi se što manje štete nanelo životnoj sredini,moguće je ponovo sakupiti hartiju koja nam više nije potrebna i dati je na recikliranje.

Reciklažom 1 tone stare hartije spašavamo 17 stabala drveta, štedimo 4.200 kw el.energije i 32000 litara vode.

glass_bottle

Staklo

Reciklažom jedne flaše,uštedi se dovoljno energije da jedna sijalica od 100w može da svetli puna 4 sata.

Ako se u svetu baci prema nekim podacima 28 milijardi flaša i tegli godišnje u proseku, zamislite koliko bismo el.energije uspeli da uštedimo.

Prednost stakla je u tome što ga je moguće beskrajno reciklirati.

crushed_plastic

Plastika

Plastika je materijal koji se dobija iz nafte. Problem plastike je u tome što se ona skoro i ne raspada u zemlji te se na taj način trajno zadržava u životnoj sredini.

Zato je plastiku potrebno sakupljati i ponovo reciklirati.

NAPOMENA

KONTAKT

ECOCETAS d.o.o.
Preduzeće za preradu,sakupljanje i
transport sekundarnih sirovina
15. Septembra br. 8
17525 Trgovište, Srbija
Pogon - Radnička b.b. Vranje

Kontakt osoba:
Milorad Tasković

Kontakt telefon:
066/033-830

E-mail:
info[at]ecocetas.com

INFO