O NAMA

ecocetas_logo_120

ECOCETAS d.o.o.

Preduzece "ECOCETAS" D.O.O. Trgovište, osnovano je 21.04.2010 godine.

Osnovna delatnost preduzeca je sakupljanje, transport i prerada sekundarnih sirovina (papir, PET-ambalaža, plasticne folije, staklo i dr.)

Delokrug rada nam je na teritoriji Pčinjskog okruga sa pogonom za prikupljanje i preradu u Vranju.

Preduzece ima uspešnu saradnju sa svim većim operaterima za preradu sekundarnih sirovina (Papir Servis FHB d.o.o. Beograd, Umka; Greentech d.o.o. Novi Sad). Takode saradujemo i sa Privrednim Društvom "EKOSTARPAK" d.o.o. Beograd koje je ovlašceni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom.

U skladu sa svojom delatnošcu, ECOCETAS d.o.o. poseduje sve pravne, tehnicke i organozacione uslove za prikupljanje sekundarnih sirovina i u tom delu uspešno deluje uz podršku firme "Aurora Green" u delu strateške podrške, strucnog konsaltinga i menadžmenta za ishodovanje svih potrebnih dozvola i studija u cilju što boljeg poslovanja u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine.

KONTAKT

ECOCETAS d.o.o.
Preduzeće za preradu,sakupljanje i
transport sekundarnih sirovina
15. Septembar br. 8
17525 Trgoviste, Srbija

Kontakt osoba:
Milorad Tasković

Kontakt telefoni:
066/033-830
065/45-99-147

E-mail:
info[at]ecocetas.com

Web site:
www.ecocetas.com

INFO

Tekući račun:
35330-6001181-37
CREDIT AGRICOLE

Matični broj:
20638532

PIB:
106591454

Šifra delatnosti:
37100

Rešenje:
O izdavanju integralne dozvole za skupljane i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije